Những điều cần biết về màng co nhiệt

  • 0

Những điều cần biết về màng co nhiệt

Hiện nay, màng co nhiệt (shrink wrapping) là một trong những công cụ sản xuất từ các vật liệu tiên tiến như PVC, PP hay PE, đã qua nghiên cứu và thử nghiệm chất lượng, loại màng này được sử dụng rộng khắp trên toàn thế giới. Màng co nhiệt hỗ trợ cho quá trình xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa diễn ra một cách dễ dàng nhất và hạn chết rất nhiều đa sự hư hại cho sản phẩm, hàng hóa trong khi chuyển hàng hóa

“Xem Tiếp”


02838774250