HÌNH ẢNH CÔNG TY

HÌNH ẢNH CÔNG TY VẠN PHÚ BÌNH

Đội ngũ nhân viên Vạn Phú Bình

Đội ngũ nhân viên Vạn Phú Bình (Nhà máy cũ)

Nhà máy sản xuất công ty vạn phú bình

Nhà máy sản xuất công ty vạn phú bình (Nhà máy cũ)

máy trộn dung dịch

Máy trộn dung dịch

Máy trộn bột nhựa

Máy thổi tạo màng co

Máy thổi tạo màng co

Hệ thống máy thổi tạo màng co

Hệ thống máy thổi tạo màng co

máy thổi màng co màu

máy thổi màng co màu

Máy chia màng co

Máy chia màng co

Máy chia màng co áo bình nước

Máy chia màng co áo bình nước

Máy thổi màng co áo bình nước

Máy thổi màng co áo bình nước

Máy in tự động 8 màu

Máy in tự động 8 màu

máy in tự động 8 màu

Nhân viên đang kiểm tra keo trong quá trình in chuyển nhiệt

Nhân viên đang kiểm tra keo trong quá trình in chuyển nhiệt

Tổ hợp máy cắt màng thành phẩm

Tổ hợp máy cắt màng thành phẩm

Máy cắt nhãn thành phẩm

Máy cắt nhãn thành phẩm

Nhân viên kiểm tra mẫu in màng

Nhân viên kiểm tra mẫu in màng


02838774250